IMPEL Logo

Behandeling van afvalstoffen vóór het storten overeenkomstig art. 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

Dit verslag bevat de resultaten van het gedeelte van het IMPEL-project betreffende het storten van afvalstoffen dat is toegespitst op de tenuitvoerlegging door de EU-lidstaten van artikel 6 van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, teneinde de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandeld afval te onderzoeken. Voorafgaand werd een enquête verspreid.

Het verslag bevat:

  • een analyse van de verschillende benaderingen om de noodzaak van een behandeling vóór het storten te evalueren
  • een analyse van de criteria en technologieën voor afvalbehandeling
  • voorschriften voor het mengen van afvalstoffen
  • beschouwingen over een gemeenschappelijke methodologie voor de evaluatie van ANC bij de behandeling van stabiele, niet reactieve afvalstoffen
  • suggesties voor een goede inspectie om de naleving van de behandeling van zowel VHA als industrieel afval te beoordelen.

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.