IMPEL Logo

Tools

 • Dialoog met de buurt - Toolkit

  Dit document is bestemd voor overheden en bedrijven die een directe dialoog willen gebruiken of bevorderen benadering willen gebruiken of bevorderen om milieuconflicten tussen omwonenden en industrieterreinen op te lossen. Een aantal lidstaten is betrokken geweest bij een reeks projecten inzake het opzetten van dialogen tussen buurten, waarbij voorbeelden werden verzameld en geëvalueerd van de wijze waarop milieuconflicten tussen bedrijven en hun buurten door middel van dialoog konden worden opgelost.

  [Read more]
 • Checklist voor het beoordelen van wetgeving op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

  Om beleidsmakers, wetgevers en belanghebbenden aan te moedigen gedurende het gehele wetgevingsproces meer aandacht te besteden aan waarschijnlijke problemen met de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid, met het oog op het anticiperen op en het verhelpen van problemen met de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid door middel van een proactieve aanpak, heeft IMPEL een project opgezet dat gericht is op het opstellen van een praktische checklist voor het beoordelen van de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van bestaande en nieuwe wetgeving, met als doel de algemene tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten te verbeteren.

  [Read more]
 • iDepend modelleringshulpmiddel

  iDEPEND is een instrument voor het modelleren van afhankelijkheid dat regelgevers kan helpen interventiestrategieën en -benaderingen te identificeren om het milieucompliancegedrag van exploitanten te verbeteren. Tegelijkertijd analyseert het instrument het mogelijke succes van de gekozen aanpak.

  [Read more]
 • Begeleiding naleving: Hulp bij bedrijfsmanagementsysteem (CMS)

  Het traditionele toezicht heeft verschillende tekortkomingen. Hoewel bepaalde gereguleerden behoefte hebben aan een afschrikkende aanpak, zijn de meeste gereguleerden bereid zich te schikken naar overheidsvoorschriften. Sommige van hen, vooral de grotere gereguleerde organisaties, zijn ontvankelijk voor nieuwe vormen van regulering. Voor deze bedrijven is een traditionele command-and-control-aanpak niet erg doeltreffend omdat deze de eigen capaciteiten van het bedrijf niet erkent en de intrinsieke motivatie kan ondermijnen.

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.