IMPEL Logo

Dialoog met de buurt - Toolkit

Dit document is bedoeld voor autoriteiten en bedrijven die een directe dialoog
aanpak willen gebruiken of bevorderen om milieuconflicten tussen omwonenden en industrieterreinen op te lossen. Een aantal lidstaten is betrokken geweest bij een reeks projecten voor het opzetten van buurtdialogen, waarbij voorbeelden zijn verzameld en geëvalueerd van hoe milieuconflicten tussen bedrijven en hun buurten door middel van dialoog konden worden opgelost.

Andere taal/talen)


Lead country and contact

Germany

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.