IMPEL Logo

Bescherming van de natuur bij het verlenen van vergunningen voor en de inspectie van industriële installaties

Dit verslag/deze tool is vooral toegespitst op de verduidelijking van de screeningcriteria, de beoordeling van significante effecten, de beoordeling van cumulatieve effecten en, indien mogelijk, de mechanismen die zijn ingesteld om na te gaan of is voldaan aan de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de krachtens artikel 6, lid 3, vastgestelde mitigatiemaatregelen. 6(3). Met betrekking tot de omgang met Natura 2000 bij het verlenen van vergunningen voor en de inspectie van industriële installaties heeft het project een aantal goede praktijken opgeleverd, die in het verslag worden beschreven.


Lead country and contact

Germany

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.