IMPEL Logo

Begeleiding naleving: Hulp bij bedrijfsmanagementsysteem (CMS)

Traditioneel toezicht heeft verschillende tekortkomingen. Hoewel bepaalde gereguleerden behoefte hebben aan een afschrikkende aanpak, zijn de meeste gereguleerden bereid zich aan overheidsvoorschriften te houden. Sommige van hen, vooral de grotere gereguleerde organisaties, zijn ontvankelijk voor nieuwe vormen van regulering. Voor deze bedrijven is een traditionele "command and control"-aanpak niet erg effectief, omdat deze de eigen capaciteiten van het bedrijf niet erkent en de intrinsieke motivatie kan ondermijnen.

Voor competente en gemotiveerde bedrijven is het daarom doeltreffender om te beoordelen hoe zij de naleving organiseren in plaats van alleen de naleving te meten. Wij noemen het deel van een bedrijfsmanagementsysteem dat gericht is op het waarborgen van compliance, het compliance managementsysteem van een bedrijf.
Deze leidraad is van toepassing op de beoordeling van een compliance managementsysteem. Ze kan worden gebruikt om het compliance management system van elke gereguleerde onderneming te beoordelen.

Deze leidraad geeft een korte beschrijving van de basisprincipes, de voordelen en een stroomschema voor gebruik bij de toepassing van CMS-toezicht. Bijlagen geven verdere uitleg voor gebruik zoals een verklarende woordenlijst, een CMS supervision tool, competenties voor CMS supervisors en praktische tips voor agentschappen en inspecteurs.

 


Lead country and contact

The Netherlands

The Netherlands

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.