IMPEL Logo

De juiste dingen doen methodologie voor vergunningen - Vergelijking

Doing the right things for environmental permitting is een lopend project (2016-2018) waarin de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep wordt genomen, interessante casestudies en beste praktijken in Europa worden geïdentificeerd en de stappen die in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt, worden geïdentificeerd en beschreven.

Het voorstel van dit 3-jarige project is om: 1) het verzamelen en vergelijken van de procedures die op dit moment binnen
Europa worden gebruikt en het verduidelijken van de behoeften, 2) op basis van deze informatie zal een projectteam een leidraad ontwikkelen die flexibel genoeg is om de autoriteiten in Europa tegemoet te komen bij het afgeven van vergunningen voor de RIE, 3) het organiseren van trainingssessies over RIE-vergunningen en het identificeren van de hiaten in tools en methodologieën voor het afgeven van vergunningen, zodat nieuwe IMPEL-projecten kunnen worden opgestart.

Het eindresultaat van de werkzaamheden is een stapsgewijze leidraad voor vergunningverlening, goed opgeleide vergunningverlenende
ambtenaren en een inventarisatie van nieuwe IMPEL-initiatieven voor projecten op het gebied van vergunningverlening.

 


Lead country and contact

The Netherlands

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.