IMPEL Logo

Checklist voor het beoordelen van wetgeving op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Om beleidsmakers, wetgevers en belanghebbenden aan te moedigen meer aandacht te besteden aan waarschijnlijke problemen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid gedurende het wetgevings proces, met het oog op het anticiperen op en het verhelpen van problemen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Door middel van een pro-actieve aanpak heeft IMPEL een project opgezet dat gericht is op de opstelling van een praktische checklist voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van bestaande en nieuwe wetgeving, met als doel de algemene tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving in de lidstaten te verbeteren.

IMPEL heeft in 2006 zijn eigen checklist ontwikkeld, maar deze is in 2010 vervangen door werk dat is uitgevoerd in samenwerking met het Hoofden van EPA’s netwerk.

De checklist is bedoeld om actoren en belanghebbenden in het wetgevings- en uitvoeringsproces in staat te stellen de EU-milieuwetgeving (en de bijbehorende nationale wetgeving en uitvoeringsinspanningen) te beoordelen op diverse aspecten van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, zowel ex ante als ex post. Dit rapport bevat een lijst van vragen, die kan worden gebruikt als checklist, als hulpmiddel of als vragenlijst, afhankelijk van de behoeften en interesses van de gebruiker.

Extra-bijlage(n)


We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.