IMPEL Logo

Nationaal Peer Review-initiatief (NPRI)

2019

Ongoing

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project beoogt debasis te leggen voor de ontwikkeling van autonome intercollegiale toetsingsactiviteiten in nationale netwerken van milieu-instanties en -agentschappen. Het kan worden gebruikt als een instrument om de eigen prestaties te verbeteren door middel van dialoog, collaboratieve confrontatie en het delen van goede praktijken tussen de collega's die tot hetzelfde netwerk behoren.

PRI is erkend als een krachtig instrument dat kan helpen bij de ontwikkeling van het EU-ECA-initiatief, vooral door zijn potentieel voor de toepassing van goede en beste praktijken en homogenisatie,

De Fase I van het project had tot doel het kader te ontwikkelen waarin dit soort initiatieven moet worden gehouden: Het proces van collegiale toetsing werd bestudeerd als een algemene en flexibele regeling, gebaseerd op de ervaringen van belangrijke internationale organisaties die er reeds gebruik van maken. Dankzij het werk van het NPRI-projectteam hebben de nationale netwerken toegang tot alle informatie en schema's om op eigen initiatief en met eigen middelen te beginnen met de uitvoering van intercollegiale toetsingen. IMPEL is bereid de ontwikkeling van deze praktijk te ondersteunen, die kan worden toegesneden op de kenmerken en behoeften van het netwerk zelf.

In de fase II van het project werden belangrijke onderwerpen verder bestudeerd om de uitvoering van het initiatief te verbeteren. Er werd gewezen op het belang van een structuur op nationaal niveau die verantwoordelijk zou moeten zijn voor de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van intercollegiale toetsing, en dit onderwerp werd dan ook nader bestudeerd. De opzet van het beoordelingskader voor intercollegiale toetsing, op basis van de vastgestelde reikwijdte van het initiatief, werd uitgediept. Ook werd gekeken naar de institutionele en sociale omgeving waarin een netwerk actief is. Geconcludeerd werd dat het van essentieel belang is om bij de planning van een collegiale toetsing zo snel mogelijk een stakeholderanalyse uit te voeren om te begrijpen wie de gesprekspartners zijn die vanwege hun belang en/of bevoegdheden bij de uitvoering van de resultaten van de collegiale toetsing moeten worden betrokken. Voorts werd de opleiding van het team van collegiale toetsers bestudeerd, als fundamentele stap om de vereiste kwaliteitsnorm te halen.

De fase III van het NPRI-project heeft tot doel steun te verlenen aan landen die hun eigen regeling voor intercollegiale toetsing willen ontwikkelen of de regeling die zij reeds gebruiken, willen verbeteren. Het projectteam is ook beschikbaar voor ondersteuning bij de feitelijke organisatie en uitvoering van collegiale toetsingen.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

  • Presentaties-afsluitend seminar NPRI-fase 2
  • COM(2018) 10 final (Actie 1 “Verbeteren van de inzet van deskundigheid op het gebied van de waarborging van de naleving van de milieuwetgeving in de hele EU door middel van intercollegiale toetsingen, gezamenlijke handhavingsacties, bezoeken ter waarborging van de naleving en het gebruik van het TAIEX-EIR Peer2Peer-instrument”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Ongoing – Period: 2019 – Topic: Water en land

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.