IMPEL Logo

Algemene Vergadering IMPEL stemt voor een toekomstbestendig IMPEL

De Algemene Vergadering van IMPEL, het hoogste orgaan van de organisatie, heeft haar jaarvergadering van 2 en 3 december 2020 met een positieve noot afgesloten. Ondanks het feit dat de leden van de Algemene Vergadering, met meer dan 70 aanwezigen, elkaar tijdens deze editie niet fysiek konden ontmoeten en bijpraten als gevolg van de pandemie, hebben zij actief gedebatteerd en uiteindelijk positief gestemd over verschillende essentiële agendapunten om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Oorspronkelijk zou de conferentie in Berlijn worden gehouden, maar deze werd toch in Berlijn gehouden, zij het virtueel, door de Duitse nationale coördinator en IMPEL-voorzitter mevrouw Kristina Rabe en de Duitse nationale vertegenwoordiger de heer Matthias Sauer van het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid, aangezien de Bondsrepubliek Duitsland tot 31 december 2020 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vervult.

Mevrouw Kristina Rabe werd herkozen als voorzitter van het IMPEL-bestuur, waarmee zij werd gefeliciteerd. Op haar beurt bedankte zij de Algemene Vergadering voor het vertrouwen dat haar was geschonken en zij benadrukte nogmaals dat 2020 voor iedereen een onverwacht moeilijk en confronterend jaar is geweest.

; Zij sloot de Algemene Vergadering formeel af door allen een welverdiend kerstreces met familie en geliefden toe te wensen.

Nationaal Coördinator van Slovenië, dhr.  Bojan Počkar, nodigde de Algemene Vergadering van IMPEL uit voor haar volgende – hopelijk fysieke – vergadering in Ljubljana, Slovenië, op 7 en 8 december 2021, waarbij de IMPEL Nationale Coördinatoren vergadering plaatsvindt op 6 december 2021. Slovenië zal van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarnemen – Portugal zal deze rol vervullen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.


IMPEL-voorzitter mw. Kristina Rabe

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.